ODKRYJ PLATFORMĘ CYFROWĄ
PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

Skorzystaj z bezpłatnego narzędzia dla przedsiębiorców, zapewniającego dostęp do wsparcia ekspertów i praktyków na drodze transformacji.
Doskonal swoją organizację i rozwijaj kompetencje pracowników z wykorzystaniem udostępnionego tu nowego medium przemysłowego.

Wsparcie procesu
transformacji

Dzięki Platformie Cyfrowej użytkownicy otrzymują dostęp do bezpłatnego narzędzia prowadzącego krok po kroku przez proces transformacji przedsiębiorstwa.
Pod okiem doświadczonych ekspertów i praktyków, firmy mają szansę rozwijać własne kompetencje, ale także wprowadzać zmiany technologiczne, biznesowe oraz kulturowe.

Poznaj moduł Transformacje…

Grupy robocze

Bezpłatny dostęp do ekosystemu ekspertów i organizacji zaangażowanych w transformację przedsiębiorstw.
Platforma Cyfrowa to miejsce spotkań i współpracy z praktykami oraz ekspertami dysponującymi najnowszą wiedzą z zakresu metod zarządzania, technologii i procesów transformacji.

Poznaj moduł Grupy robocze…

Panel zapytań

Wiarygodne i praktyczne informacje, bez jednostronnego przekazu reklamowego, wspomagające przedsiębiorstwo na każdym etapie procesu transformacji.
Zadając pytania możesz liczyć na pomoc i wsparcie ekspertów, centrów innowacji, klastrów, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów testowania i walidacji technologii oraz innych członków społeczności.

Finansowanie procesów
transformacji

Platforma Cyfrowa to miejsce, gdzie znajdziesz informacje o źródłach finansowania oraz instrumentach finansowych odpowiednich dla Twojego procesu transformacji.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z PLATFORMĄ CYFROWĄ PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI?

Poznaj opinie użytkowników
Platformy Cyfrowej

Otrzymujemy narzędzie dające nam rynkowy benchmark jakości naszej organizacji, na którego rekomendacjach rozwojowych mogę polegać. To jest nasze narzędzie, bo moi ludzie w nim wypracowują kierunki transformacji firmy w stronę przemysłu 4.0.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo produkcyjne

Dzięki tej platformie mamy dostęp do wiedzy o naszej rynkowej pozycji w oczach klientów. Teraz już nie zgadujemy, lecz opieramy swoją ofertę na wiedzy o potrzebach klientów i ich realnych barierach. Mamy narzędzie do akwizycji klientów wg odpowiednio dobranego dla nas profilu.

Manager ds. Kluczowych Klientów
Dostawca Technologii

Nasz budowany przez lata potencjał innowacyjny może znaleźć praktyczne zastosowanie dzięki kierowaniu do nas przedsiębiorstw poszukujących rozwiązań dla swoich wyzwań. Możemy ich wspomóc w rozpoznaniu możliwych ścieżek transformacji, wykorzystując naszą infrastrukturę naukowo-badawczą.

DIH Manager
Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych

W jednym miejscu mogę pozyskać nie tylko wiedzę, lecz także kontakty do firm, które mogą wykorzystać moje kompetencje. Społeczność zbudowana na tej platformie to profesjonaliści, którzy mają konkretne potrzeby i wyraźnie określone zainteresowania w tematyce przemysłu przyszłości.

Ekspert Przemysłu Przyszłości

Odpowiedzi na często
zadawane pytania

Czy Platforma Cyfrowa jest odpłatnym serwisem?

Platforma Cyfrowa jest bezpłatna, a jej twórcą i administratorem jest Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundacja Skarbu Państwa, powołana w celu wspierania transformacji polskiej gospodarki w kierunku przemysłu przyszłości.

Czego potrzebuję, aby założyć profil swojej firmy?

Do założenia profilu dowolnej Organizacji konieczne jest potwierdzenie prawa do jej reprezentowania poprzez deklaratywne wskazanie go na liście.

Jak założyć profil dla klastra, DIH, izby czy innej organizacji zrzeszającej członków?

Podczas zakładania profilu Organizacji złożonej należy wybrać w polu Rodzaj Organizacji odpowiedni rodzaj np. Klaster, Klaster kluczowy czy DIH. Wówczas uzyska się dostęp do pól charakterystycznych dla organizacji złożonych, które jak w przypadku klastra lub DIHu nie mają własnej osobowości prawnej. Wówczas w polu Identyfikator/NIP należy wprowadzić dowolny 10-cyfrowy identyfikator. Jak założyć profil organizacji złożonej pokazane jest w filmie Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości – Tworzenie profilu organizacji złożonej

Czy mogę założyć więcej niż jedno konto użytkownika?

Unikalnym identyfikatorem konta użytkownika jest adres e-mail. Jeżeli z jakichś przyczyn konieczne jest dysponowanie dwoma kontami, wówczas należy je założyć na osobnych adresach e-mail. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy jedna osoba współpracuje z jedną organizacją, a niezależnie także świadczy osobiście usługi doradcze jako ekspert.

Czy mogę założyć profil swojej firmy, a następnie przekazać zarządzanie nim wskazanemu pracownikowi?

Tak, istnieje możliwość, aby profil został utworzony przez upoważnioną osobę, a następnie uprawnienie administratora profilu zostało przekazane dla innego zarejestrowanego w Platformie Cyfrowej członka zespołu.