Kontakt

Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości
e-mail: pc@fppp.gov.pl