Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości - wsparcie procesów transformacji biznesu

Transformacja cyfrowa i zielona

Bezpłatny dostęp do przewodnika po transformacjach technologicznych, biznesowych i kompetencyjnych.

Pozyskasz wiedzę i dostęp do narzędzi, które pozwolą Ci świadomie zaplanować transformację swojej organizacji.

Wszystkie procesy transformacji w jednym miejscu

Uruchamiaj kolejne projekty transformacji w różnych obszarach, korzystając ze zdefiniowanych szablonów prowadzących Cię krok po kroku przez kolejne etapy. Korzystaj z cyfrowego asystenta, który odwołując się do różnych narzędzi Platformy Cyfrowej, pomaga połączyć się z rynkiem, poszukiwać wsparcia merytorycznego, jak również kontrahentów we wszystkich obszarach procesów rozwojowych.

Gotowe szablony procesów transformacyjnych

Nasi eksperci przygotowali plany dla dziesięciu kategorii związanych z transformacją. Oferujemy Ci dostęp do wiedzy, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez zagadnienia związane z cyfryzacją produkcji, nowymi technologiami, kompetencjami przyszłości, nowymi modelami biznesowymi oraz gospodarką obiegu zamkniętego.

Możesz przeprowadzić transformację w pięciu obszarach:

Lista działań transformacyjnych

Przebieg procesu transformacji w konkretnej kategorii podzielony jest na pięć etapów: uświadamianie, ukierunkowanie, planowanie, testowanie, wdrożenie.

W każdym etapie podpowiadane są działania do podjęcia, które pozwolą Ci na pozyskanie niezbędnej wiedzy, przeprowadzenie diagnozy stanu obecnego, a następnie zaplanowanie wdrożenia zmian w organizacji.

Współpraca zespołowa

Zaproś do współpracy w procesie transformacji swoich współpracowników lub zewnętrznych ekspertów.

W ramach uruchomionego procesu transformacji możesz przekazać rolę lidera transformacji wybranej przez siebie osobie.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z PLATFORMĄ CYFROWĄ PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI?